Управлявайте своя автопарк и данни лесно и по-ефективно. Ние можем да ви помогнем да следите разхода на гориво и водачите на вашите автомобили, да планирате техните ежедневни задачи, да оптимизирате маршрутите и да разпределяте задачите. Увеличете възможностите за администриране на автопарка чрез данни за работата и местоположението на вашия водач! Наред с това веднъж на тримесечие можете да получавате съвети от нашия TCO консултант, за да намалите разхода на гориво и да използвате автомобила максимално ефективно.

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРК

Добавете модулни услуги, за да управлявате автомобилния си парк по-лесно и по-ефективно

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРК

Закупете допълнителни модулни услуги за по-лесно и ефикасно управление на автомобилния парк. Можем да ви помогнем да следите разхода на гориво на Вашите автомобили и работата на водачите, както и да планирате техните задачи, да оптимизирате маршрутите и да изпращате нареждания. Увеличете възможностите за управление на автомобилния парк чрез информация за работата на водача и местоположението на автомобила!
IVECO WEB API

Използвайте приложно-програмния интерфейс (API) на IVECO за гъвкава интеграция на данни

IVECO WEB API

Интерфейсът за работа с приложните програми (API) позволява гъвкаво интегриране на данните в системите на клиента и улеснява управлението на генерираните от IVECO данни заедно с тези от други марки автомобили, като обединява всички действия в един инструмент.

ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ГОРИВОТО

Намалете разхода си на гориво чрез съвети от наш TCO консултант

ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ГОРИВОТО

Всяко тримесечие специалист на IVECO по пълните разходи за притежаване (TCO) ще провежда с Вас индивидуални консултации и ще препоръчва как да намалите разхода на гориво. Предлага се също следене и генериране на предупреждения при настъпване на събития, които увеличават разхода на гориво (например промяна на налягането в гумите, запушване на филтъра за горивото или на въздушния филтър), което оптимизира работата на автомобила.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

Постигнете по-висока безопасност на пътя чрез съвети от наш TCO консултант

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

Въз основа на резултатите, които ще получите в доклада за безопасно шофиране, нашият TCO консултант ще се свързва с вас на тримесечие, за да ви съветва как да шофирате по-безопасно.

Daily
Ванът, който ще промени вашата бизнес перспектива

Eurocargo
Камионът, който градът харесва 

IVECO S-WAY
Вашият дом далеч от дома