Транспортиране на стоки в услуга на хората

Шофирането означава много повече от само шофиране. Запознайте се с новата гама на IVECO.

Moving goods to empower people

Driving means so much more than just driving. Discover the new IVECO range.
1
Бизнес производителност
Цялостно транспортно решение за оптимизиране на управлението на автопарка, увеличаване на полезното време за работа на вашия автомобил, намаляване на общите разходи за притежание и подобряване на горивната ефективност
2
Удобства при шофиране
Автомобили, проектирани според нуждите на водача с акцент върху безопасността, комфорта и свързаността.
Широката гама от ориентирани към водача услуги ви позволява да оптимизирате времето, прекарано в кабината
3
Екологична устойчивост
Вашият избор за устойчиво развитие независимо от изпълняваните транспортни задачи благодарение на различните типове енергия за задвижване: автомобили на природен газ, електрически автомобили с батерии (BEV) и електрически автомобили с горивни клетки (FCEV).
4
Свързаност
Широка гама от усъвършенствани цифрови услуги и услуги със свързаност, които помагат за ефективното управление на автопарковете и осигуряват по-лесно, по-безопасно и по-устойчиво изпълнение на задачите.
Пълна гама модели 2024

Keyless Entry & Go: speed and convenience in deliveries

Keep your hands free when making deliveries with the keyless operation of the vehicle’s door locks and engine start and stop function.