Бул. „Околовръстен път“ №757, 1336 София

Продажби автомобили:
+359 882 661 103, +359 882 661 104

Продажби резервни части:
+359 884 708 596, +359 884 126 668

Мениджър резервни части:
+359 884 448 310

Приемчик сервиз:
+359 887 200 430, +359 884 448 314

Сервизен инженер:
+359 888 397 739

E-mail:
office_sofia@bulauto.com

Бул. „Владислав Варненчик“ №262, 9009 Варна

Телефон:
052 505 036

Продажби автомобили:
+359 882 220 626; +359 885 919 007

Продажби резервни части:
+359 885 550 508

Мениджър резервни части:
+359 885 919 006

Приемчик сервиз:
+359 888 313 242

E-mail:
varna@bulauto.com

Ул. „Одрин“ №124, 8001 Бургас

Телефон:
056 530 027

Продажби автомобили:
+359 886 802 252

Продажби резервни части:
+359 884 844 488

Приемчик сервиз:
+359 884 844 490

E-mail:
burgas@bulauto.com
За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+ включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД +и обработката им с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания.

Всички полета със * са задължителни!